Chadwick Martin Bailey araştırma firmasının son raporlarına göre Wi-Fi şirketlerin ayrılmaz bir parçası haline geldi, 3G daha derinlere kök salmakta ve her ne kadar mobil-uygulama güvenliği büyük bir endişe konusu olmayı sürdürse de WiMAX pek çok firma için hala çekinilen bir teknoloji.

IT firmalarından 114 tanesi ile yürütülen anket çalışması şirketlerin yüzde 69’unun veri erişimi için Wi-Fi kullandıkalrını, yüzde 48,2’sinin 3G hücresel hizmetlerden faydalandıklarını ve yüzde 53,5’inin WiMAX’a geçmek gibi bir planları olmadığını ortaya koyuyor.

Chadwick Martin Bailey’de teknoloji uygulama yöneticisi Chris Neal "Güvenlik ve maliyet endişeleri günümüzde en üst sıralardaki sorunları oluştursa da 3G’nin kesinlikle benimsendiğini söyleyebiliriz," diyor.

WiMAX networkleri oluşturmak konusunda birbirleri ile yarışan kablosuz taşıyıcılar için şirketlerin WiMAX’ı yapılacaklar listesine almaması pek de kabullenilebilir bir durum değil.

Ankete katılan firmaların yüzde 50,9’unun yani yarısının veri güvenliğini en önemli sorun olarak görmesi, yüzde 17,5’inin IT destek maliyetlerini sorunlar sırasında ikinci sıraya yerleştirmeleri ve yüzde 15,8’inin servis maliyetlerinden yakınması da WiMAX’ın neden tercih edilmediği konusunda fikir veriyor.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 44,7’si yani neredeyse yarısı da akıllı-telefonların kaybolması ve hırsızlık sorununa parmak basıyorlar. Belirgin ekipman maliyetleri de katılımcıların yüzde 40,4’ü tarafından sorun listesine alındı.

Söz konusu anketin sonuçları mobilitenin akıllı-telefonlar ve mobil cihazlardaki yenilikler konusunda itici bir kuvvet oluşturarak işletmeyi yönlendiren önemli etmenlerden birisi olduğu konusunda yapılan son çalışmaları onaylar nitelikte.

Tüm endişelerine karşın şirketler mobilitenin kendilerine sağlayacağı yararların da farkındalar. Ankete katılanların yüzde 82,5’i üretkenliği, yüzde 80,7’si genişleyen çalışan müsaitliğini ve yüzde 66,7’si de artan işbirliğini mobilite sayesinde sağlanacak kazanımlar olarak nitelemekte.

Neal "Müsaitlik yaklaşımı çalışanların müsait olmamak için bir bahaneleri olmadığından buradaki ‘bağlayıcı’ unsur," diyor ve birleştirilmiş komünikasyon uğraşında mobilitenin kritik önem taşıdığının organizasyonlar tarafından da fark edilmeye başladığını sözlerine ekliyor. Çalışanların mobilitesi işletmelerde itici güç özelliğini arttırdıkça mobil UC de hız kazanmakta.

En ilginç olan ise iş güvenliğe, hıza, dayanıklılığa ve maliyet efektifliğine geldiğinde şirketlerin değişik teknolojilere olan bakış açıları. Ankete katılanların yüzde 43’ü tarafından 3G en dayanıklı teknoloji olarak görülürken ikinci sırayı yüzde 12,3 ile Wi-Fi üzerinden ses aktarımı aldı.

4G servisleri veri transferinde en hızlı teknoloji olarak nitelenirken ankete katılan firmaların yüzde 60’ı +G konuşlandırmak konusunda henüz bir planları olmadığını ifade ediyorlardı. Veri erişiminde güvenlik konusunda ise Wi-Fi yüzde 34,2 ile en üst sırada yer alırken WiMAX yüzde 10,5 ile son sırayı aldı. En olgunlaşmış teknoloji olarak 2G hücresel teknolojisi seçilirken, WiMAX en az olgunlaşmış teknoloji konumundaydı.

Maliyet efektifliği bağlamında ise Wi-Fi yüzde 44,7 ile en üst sırayı alırken 4G yüzde 10,5 ile en alt sıradaydı.

Mobil cihazlar söz konusu olduğunda ise ara-yüz, uyumluluk ve güvenlik alanlarında Research in Motion firmasının BlackBerry’si ile Microsoft’un Windows Mobile Platformu başa baş yarış halindeler.

Ankete katılanların yüzde 38’inin oyunu alan BlackBerry kullanım kolaylığında ilk sırayı alırken Windows Mobile da aldığı yüzde 27’lik oy ile bu anlamda çok da geride kalmadığını gösteriyordu. Symbian platformu ise 1,8’lik oy oranı ile en az dost canlısı olan cihaz durumundaydı.

Uygulama ortamı ile en uyumlu cihaz seçilen Windows Platformu yüzde 58,8 oy alırken RIM’in BlackBerry’si sadece yüzde 26,3’te kaldı. Ancak güvenlik söz konusu olduğunda yüzde 41,2 ile BlackBerry birinci, Apple mobil İşletim Sistemi yüzde 17,5 ile ikinci, Microsoft Mobile Platform yüzde 11,4 ile üçüncü oldu.

Hücresel hizmet bağlamında ise Verizon Wireless yüze 45,6 ile birinciliği alırken Verizon’u seçen firmalar mobil kurumsal uygulamalar için en iyi kurumsal veri hizmetini sunduğunu iddia etmekteydiler. AT&T yüzde 32,5 ile ikinci olurken Sprint-Nextel firması yüzde 14 ile üçüncü sıradaydı. Anket oylamalarında T-Mobile ise sadece yüzde 5,3 oy alabildi.


-by Judy Mottl