Cisco
Tümleşik İletişim Yazılım Mühendisliği Grubu Başkan
Yardımcısı Phil Sherburne’un de aralarında bulunduğu toplantı
dolayısıyla ‘İşbirliği Platformu’ ile ilgili sorularımızı
yetkililere sorma fırsatını yakaladık.turk.internet.com; Cisco, ‘İşbirliği Platformu’yla
şirketlere, iş süreçlerini hızlandırabilmelerinde ne gibi
avantajlar sunuyor?Cisco;
Günümüzde küresel rekabet
ortamındaki büyük ve orta boy işletmelerin her zaman her
yerden anında ve kesintisiz olarak “bilgiye” ulaşmaları
gerekiyor. İşbirliği platformu da Cisco’nun bu bilinçle
geliştirdiği bir çözüm. İşbirliği platformu sayesinde
Cisco, şirketlerin anında ve kesintisiz iletişim kurmalarını
sağlayarak, bilgiye hızlı ulaşmalarını ve böylece verimliliklerini
artırmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.Cisco İşbirliği platformu; Tümleşik İletişim, video ve yeni Web
2.0 uygulamalarını içeriyor. Tümleşik İletişim ile Cisco
Unified Communications 7.0’da toplam sahip olma maliyeti,
kullanım kolaylığı ve iş uygulamalarına entegre edilmesi konusunda
belirgin gelişmeler sağlanırken, video çözümü
Cisco TelePresence Expert-on-Demand ile Cisco’nun ileri teknoloji
toplantı çözümü olan TelePresence, çağrı
merkezleri, müşteri ilişkileri merkezleri gibi alanlarda kullanıma
uygun hale getirildi. Son olarak Web 2.0 Uygulamaları Platformu ise
Cisco’nun yeni servis yazılım platformu WebEx Connect, anında
mesajlaşma, web toplantıları ve benzeri fonksiyonları, geleneksel ve
Web 2.0 iş uygulamaları ile entegre ediyor.İnternetin ikinci dalgası olarak nitelendirdiğimiz söz konusu
platform ile sınırları, zaman kavramını, dil ve kurumsal yapıların
arasındaki farklılıkları ortan kaldırıyoruz. İnsanlar, aynı
çalışma ortamında, şirket içinde ya da hatta aynı kıtada
bulunmasalar dahi karar alma mekanizmasının bir parçası
olabiliyor.turk.internet.com; KOBİ'ler, bundan nasıl yararlanabilecek?Cisco;
Tümleşik İletişim Platformu, kurumların
ihtiyaçlarına göre ölçeklendirilebilir. Diğer
yandan, kurumların işbirliği yaptıkları kişiler onlarla aynı kurumda
çalışan kişiler olmayabilir; iş ortakları, müşterileri veya
tedarikçileri ile kesintisiz iletişim halinde olmak
önemlidir.WebEx Connect sadece büyük ölçekli kurumların
değil, KOBİ’lerin de istedikleri gibi faydalanabilecekleri bir
uygulama. Bunun temel sebebi bu platformu kullanmak için
firmaların kendi bünyelerinde bir sistem kurmalarının gerekmemesi.On-demand (talep üzerine) bütünleştirilmiş bir iletişim
uygulaması olan WebEx Connect, anında mesajlaşma, takım alanları, iş
uygulamalarını, verileri ve süreçleri bir araya getiriyor.
İlk ortak software-as-a-service (hizmet olarak yazılım) yani kısaca
SaaS platformu olan sistem sayesinde geliştiricilere ve
müşterilere entegre çoklu uygulamalar sunulabiliyor.
Geliştiriciler ve ortaklar, yenilikçi işbirliği
çözümleri sayesinde alanlarını genişleterek
dünyadaki milyonlarca WebEx kullanıcısına ulaşabiliyor. WebEx
Connect, sunduğu toplantı uygulamaları ile de Cisco tümleşik
İletişim portföyünü, şeffaf iletişim ve işbirliği
için entegre hale getirir.WebEx Connect, kullanıcılara bir çok kolaylığı beraberinde
getiriyor. İşbirliğini güvenlik duvarı çemberine alırken,
güvenlik, ölçeklenebilirlik, ulaşılabilirlik olanağı
sunuyor. Kolay entegrasyon için açık ve genişletilebilir
işbirliği platformu sağlıyor. Bu sayede sürekli olarak uygulamalar
ve iş süreçlerinin değerlerini zenginleştirip,
genişletebiliyor. Kolay kişileştirme imkanı sunan WebEx şeffaf iletişim
ve işbirliği sunmak amacıyla Cisco Tümleşik İletişim
Çözümleri ile birlikte çalışıyor. Bunlara ek
olarak WebEx’in sunduğu mash-up çözümü
sayesinde birçok kaynaktan elde edilen verileri, daha kolay
analiz edilebilecek şekilde bir araya toplanmasını sağlıyor.turk.internet.com; 'İşbirliği platformu' mobilite ile nasıl bir
etkileşim gösteriyor? (Kullananlar mobiliteye daha bağımlı mı
olacaklar)Cisco;
Artık şirketlerin, rekabet ile baş edebilmeleri
için bir yere bağlı olmadan, hızlı hareket etmeleri gerekiyor.
Bu nedenle günümüzde iş yapış süreçlerinde
ofis ortamı giderek önemini kaybederken, dijital ortam önem
kazanmaya başladı. Dünyadaki bu gelişme göz önüne
alındığında iletişimde de mobilite kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle
Cisco olarak müşterilerimizin hareket halinde iken bile kesintisiz
iletişim kurabilmelerini sağlayabilmek için “işbirliği
platformu” gibi alanında devrim sayılabilecek
çözümler geliştiriyoruz.Tümleşik İletişim, video ve yeni Web 2.0 uygulamalarını
içeren “işbirliği platformu” sayesinde
çalışanların sadece işyerlerinden ve mesai saatlerinde değil
istedikleri zaman ve mekanda internete bağlanmalarını, iletişim ve
işbirliği kurmalarını sağlıyor.