Cisco
Tümleşik İletişim Yazılım Mühendisliği Grubu Başkan
Yardımcısı Phil Sherburne’un de aralarında bulunduğu toplantı
dolayısıyla ‘İşbirliği Platformu’ ile ilgili sorularımızı
yetkililere sorma fırsatını yakaladık.turk.internet.com; Cisco, ‘İşbirliği Platformu’yla
şirketlere, iş süreçlerini hızlandırabilmelerinde ne gibi
avantajlar sunuyor?Cisco;
Günümüzde küresel rekabet
ortamındaki büyük ve orta boy işletmelerin her zaman her
yerden anında ve kesintisiz olarak “bilgiye” ulaşmaları
gerekiyor. İşbirliği platformu da Cisco’nun bu bilinçle
geliştirdiği bir çözüm. İşbirliği platformu sayesinde
Cisco, şirketlerin anında ve kesintisiz iletişim kurmalarını
sağlayarak, bilgiye hızlı ulaşmalarını ve böylece verimliliklerini
artırmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.Cisco İşbirliği platformu; Tümleşik İletişim, video ve yeni Web
2.0 uygulamalarını içeriyor. Tümleşik İletişim ile Cisco
Unified Communications 7.0’da toplam sahip olma maliyeti,
kullanım kolaylığı ve iş uygulamalarına entegre edilmesi konusunda
belirgin gelişmeler sağlanırken, video çözümü
Cisco TelePresence Expert-on-Demand ile Cisco’nun ileri teknoloji
toplantı çözümü olan TelePresence, çağrı
merkezleri, müşteri ilişkileri merkezleri gibi alanlarda kullanıma
uygun hale getirildi. Son olarak Web 2.0 Uygulamaları Platformu ise
Cisco’nun yeni servis yazılım platformu WebEx Connect, anında
mesajlaşma, web toplantıları ve benzeri fonksiyonları, geleneksel ve
Web 2.0 iş uygulamaları ile entegre ediyor.İnternetin ikinci dalgası olarak nitelendirdiğimiz söz konusu
platform ile sınırları, zaman kavramını, dil ve kurumsal yapıların
arasındaki farklılıkları ortan kaldırıyoruz. İnsanlar, aynı
çalışma ortamında, şirket içinde ya da hatta aynı kıtada
bulunmasalar dahi karar alma mekanizmasının bir parçası
olabiliyor.turk.internet.com; KOBİ'ler, bundan nasıl yararlanabilecek?Cisco;
Tümleşik İletişim Platformu, kurumların
ihtiyaçlarına göre ölçeklendirilebilir. Diğer
yandan, kurumların işbirliği yaptıkları kişiler onlarla aynı kurumda
çalışan kişiler olmayabilir; iş ortakları, müşterileri veya
tedarikçileri ile kesintisiz iletişim halinde olmak
önemlidir.WebEx Connect sadece büyük ölçekli kurumların
değil, KOBİ’lerin de istedikleri gibi faydalanabilecekleri bir
uygulama. Bunun temel sebebi bu platformu kullanmak için
firmaların kendi bünyelerinde bir sistem kurmalarının gerekmemesi.On-demand (talep üzerine) bütünleştirilmiş bir iletişim
uygulaması olan WebEx Connect, anında mesajlaşma, takım alanları, iş
uygulamalarını, verileri ve süreçleri bir araya getiriyor.
İlk ortak software-as-a-service (hizmet olarak yazılım) yani kısaca
SaaS platformu olan sistem sayesinde geliştiricilere ve
müşterilere entegre çoklu uygulamalar sunulabiliyor.
Geliştiriciler ve ortaklar, yenilikçi işbirliği
çözümleri sayesinde alanlarını genişleterek
dünyadaki milyonlarca WebEx kullanıcısına ulaşabiliyor. WebEx
Connect, sunduğu toplantı uygulamaları ile de Cisco tümleşik
İletişim portföyünü, şeffaf iletişim ve işbirliği
için entegre hale getirir.WebEx Connect, kullanıcılara bir çok kolaylığı beraberinde
getiriyor. İşbirliğini güvenlik duvarı çemberine alırken,
güvenlik, ölçeklenebilirlik, ulaşılabilirlik olanağı
sunuyor. Kolay entegrasyon için açık ve genişletilebilir
işbirliği platformu sağlıyor. Bu sayede sürekli olarak uygulamalar
ve iş süreçlerinin değerlerini zenginleştirip,
genişletebiliyor. Kolay kişileştirme imkanı sunan WebEx şeffaf iletişim
ve işbirliği sunmak amacıyla Cisco Tümleşik İletişim
Çözümleri ile birlikte çalışıyor. Bunlara ek
olarak WebEx’in sunduğu mash-up çözümü
sayesinde birçok kaynaktan elde edilen verileri, daha kolay
analiz edilebilecek şekilde bir araya toplanmasını sağlıyor.turk.internet.com; 'İşbirliği platformu' mobilite ile nasıl bir
etkileşim gösteriyor? (Kullananlar mobiliteye daha bağımlı mı
olacaklar)Cisco;
Artık şirketlerin, rekabet ile baş edebilmeleri
için bir yere bağlı olmadan, hızlı hareket etmeleri gerekiyor.
Bu nedenle günümüzde iş yapış süreçlerinde
ofis ortamı giderek önemini kaybederken, dijital ortam önem
kazanmaya başladı. Dünyadaki bu gelişme göz önüne
alındığında iletişimde de mobilite kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle
Cisco olarak müşterilerimizin hareket halinde iken bile kesintisiz
iletişim kurabilmelerini sağlayabilmek için “işbirliği
platformu” gibi alanında devrim sayılabilecek
çözümler geliştiriyoruz.Tümleşik İletişim, video ve yeni Web 2.0 uygulamalarını
içeren “işbirliği platformu” sayesinde
çalışanların sadece işyerlerinden ve mesai saatlerinde değil
istedikleri zaman ve mekanda internete bağlanmalarını, iletişim ve
işbirliği kurmalarını sağlıyor.

 

WiMAX’ın Önündeki Engeller

Posted In: , , . By sspdesign

Chadwick Martin Bailey araştırma firmasının son raporlarına göre Wi-Fi şirketlerin ayrılmaz bir parçası haline geldi, 3G daha derinlere kök salmakta ve her ne kadar mobil-uygulama güvenliği büyük bir endişe konusu olmayı sürdürse de WiMAX pek çok firma için hala çekinilen bir teknoloji.

IT firmalarından 114 tanesi ile yürütülen anket çalışması şirketlerin yüzde 69’unun veri erişimi için Wi-Fi kullandıkalrını, yüzde 48,2’sinin 3G hücresel hizmetlerden faydalandıklarını ve yüzde 53,5’inin WiMAX’a geçmek gibi bir planları olmadığını ortaya koyuyor.

Chadwick Martin Bailey’de teknoloji uygulama yöneticisi Chris Neal "Güvenlik ve maliyet endişeleri günümüzde en üst sıralardaki sorunları oluştursa da 3G’nin kesinlikle benimsendiğini söyleyebiliriz," diyor.

WiMAX networkleri oluşturmak konusunda birbirleri ile yarışan kablosuz taşıyıcılar için şirketlerin WiMAX’ı yapılacaklar listesine almaması pek de kabullenilebilir bir durum değil.

Ankete katılan firmaların yüzde 50,9’unun yani yarısının veri güvenliğini en önemli sorun olarak görmesi, yüzde 17,5’inin IT destek maliyetlerini sorunlar sırasında ikinci sıraya yerleştirmeleri ve yüzde 15,8’inin servis maliyetlerinden yakınması da WiMAX’ın neden tercih edilmediği konusunda fikir veriyor.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 44,7’si yani neredeyse yarısı da akıllı-telefonların kaybolması ve hırsızlık sorununa parmak basıyorlar. Belirgin ekipman maliyetleri de katılımcıların yüzde 40,4’ü tarafından sorun listesine alındı.

Söz konusu anketin sonuçları mobilitenin akıllı-telefonlar ve mobil cihazlardaki yenilikler konusunda itici bir kuvvet oluşturarak işletmeyi yönlendiren önemli etmenlerden birisi olduğu konusunda yapılan son çalışmaları onaylar nitelikte.

Tüm endişelerine karşın şirketler mobilitenin kendilerine sağlayacağı yararların da farkındalar. Ankete katılanların yüzde 82,5’i üretkenliği, yüzde 80,7’si genişleyen çalışan müsaitliğini ve yüzde 66,7’si de artan işbirliğini mobilite sayesinde sağlanacak kazanımlar olarak nitelemekte.

Neal "Müsaitlik yaklaşımı çalışanların müsait olmamak için bir bahaneleri olmadığından buradaki ‘bağlayıcı’ unsur," diyor ve birleştirilmiş komünikasyon uğraşında mobilitenin kritik önem taşıdığının organizasyonlar tarafından da fark edilmeye başladığını sözlerine ekliyor. Çalışanların mobilitesi işletmelerde itici güç özelliğini arttırdıkça mobil UC de hız kazanmakta.

En ilginç olan ise iş güvenliğe, hıza, dayanıklılığa ve maliyet efektifliğine geldiğinde şirketlerin değişik teknolojilere olan bakış açıları. Ankete katılanların yüzde 43’ü tarafından 3G en dayanıklı teknoloji olarak görülürken ikinci sırayı yüzde 12,3 ile Wi-Fi üzerinden ses aktarımı aldı.

4G servisleri veri transferinde en hızlı teknoloji olarak nitelenirken ankete katılan firmaların yüzde 60’ı +G konuşlandırmak konusunda henüz bir planları olmadığını ifade ediyorlardı. Veri erişiminde güvenlik konusunda ise Wi-Fi yüzde 34,2 ile en üst sırada yer alırken WiMAX yüzde 10,5 ile son sırayı aldı. En olgunlaşmış teknoloji olarak 2G hücresel teknolojisi seçilirken, WiMAX en az olgunlaşmış teknoloji konumundaydı.

Maliyet efektifliği bağlamında ise Wi-Fi yüzde 44,7 ile en üst sırayı alırken 4G yüzde 10,5 ile en alt sıradaydı.

Mobil cihazlar söz konusu olduğunda ise ara-yüz, uyumluluk ve güvenlik alanlarında Research in Motion firmasının BlackBerry’si ile Microsoft’un Windows Mobile Platformu başa baş yarış halindeler.

Ankete katılanların yüzde 38’inin oyunu alan BlackBerry kullanım kolaylığında ilk sırayı alırken Windows Mobile da aldığı yüzde 27’lik oy ile bu anlamda çok da geride kalmadığını gösteriyordu. Symbian platformu ise 1,8’lik oy oranı ile en az dost canlısı olan cihaz durumundaydı.

Uygulama ortamı ile en uyumlu cihaz seçilen Windows Platformu yüzde 58,8 oy alırken RIM’in BlackBerry’si sadece yüzde 26,3’te kaldı. Ancak güvenlik söz konusu olduğunda yüzde 41,2 ile BlackBerry birinci, Apple mobil İşletim Sistemi yüzde 17,5 ile ikinci, Microsoft Mobile Platform yüzde 11,4 ile üçüncü oldu.

Hücresel hizmet bağlamında ise Verizon Wireless yüze 45,6 ile birinciliği alırken Verizon’u seçen firmalar mobil kurumsal uygulamalar için en iyi kurumsal veri hizmetini sunduğunu iddia etmekteydiler. AT&T yüzde 32,5 ile ikinci olurken Sprint-Nextel firması yüzde 14 ile üçüncü sıradaydı. Anket oylamalarında T-Mobile ise sadece yüzde 5,3 oy alabildi.


-by Judy Mottl

 

VoIP Sözlük

By sspdesign

VoIP terimleri hakkında az ve öz...(Bence önemli ! ;)

AHT
(Average Hold Time): Ortamala Bekleme Süresi

Arayanın numarayı çevirdikten sonra, karşının açma veya kapama anına kadar geçen sure.ANI (Automatic Number Identification):

Telefonun arayan numarayı aranan tarafa iletmesi, CallerID örneği.

ASP (Application Service Provider): Uygulama Desteği Servisi

Yazılım tabanlı uygulamarda 3.kuşak destek tipi. Uygulama WAN üzerinden
kullanılarak belli kriterle gore ödeme yapılıyor. Bir nevi kiralamak
gibi.


ASR (Answer-Seizure Ratio): Normal Gerçekleşen Arama-Toplam Arama Oranı

Başarı ile gerçekleşen arama sayısının toplam arama girişimi sayısına oranıdır.


A-Z Rate – A’dan Z’ye Ücretler

Bir operatörün elindeki, servis verebileceği tüm hedef noktaların (ülke, şehir veya özel bir nokta) ücret tarifesi.


Call deflection: Çağrı Yönlendirme

H450.3 olarak tanımlanan, bir uç noktadaki cevaplanmayan bir H323 aramasının başka bir H323 uç noktasına aktarılması.


Call Detail Record (CDR): Arama Detayı

Tek, tek bütün aramaların detaylarını içeren, otomatik olarak
yaratılmış, zaman dilimlerine göre sıralanan, indirilebilen rapor
dosyası.


Codec - Compression-decompression: Sıkıştırma

Arama esnasında ses paketlerinin sıkıştırılması için kullanılan protocol.


Congestion: Tıkanıklık

Gerçekleşmek isteyen trafiğin sahip olunan bant genişliğini aşması sonucu ortaya çıkan sıkışma.


Deposit: Depozit

Taşıyıcılardan satın alanın satana yaptığı bir ön ödemedir. Bu ödeme kredi olarak kullanılır.


Dial-peer

Adreslenebilir arama uç noktası. Aranan taraf. Aranan uç noktanın
gitmesi gereken adresi ve hangi aygıtın hangi ses portunda gideceğini
söyleyen tanım.


Dial-peer hunting

Aranan uç noktanın meşgul olması, yanlış numara hatası alma veya
dial-peer tanımlanmamış numara aranması gibi durumlada aranabilecek
diğer numara.


DiffServ (Differentiated Services): Ayrıcalık Tanıma Servisi

Eğer ban genişliğini zorlayan başka bir protocol var ise ses paketlerine öncelik tanıyarak sesin kalitesini arttıran servis.


DNIS (Dialed Number Identification Service): Arayan Numara Tanımlama Servisi

Arayan numaranın cevaplayan karşı tarafa yollanması özelliği.


DTMF (Dual-Tone Multifrequency)

Telefonun tuşlarına bastıkça üretilen ses sinyali çeşitleri.


E&M (Ear and Mouth)

Analog PBX bağlantısını karşılayan portlara verilen ad.


E.164

Uluslar arası telekomünikasyon sayısal planı. E164 numarası, eşsiz
olup, genel ağ sonlandırma noktasını temsil eder. 3 alan içerir. CC
(Country Code) Ükle Kodu, NDC (National Destination Code) Ulusal Hedef
Kodu ve SN (Subscriber Number) Kullanıcı Numarası. En fazla 15 dijit
olabilir.


E1

Geniş Ağ dijital transmisyon şeması. Avrupa için : 2,048 Mbits/s; 31 kanal, her biri 64 Kbps.


EndPoint: Uç Nokta

Bütün arama topolojisi göz önüne alınırsa, aramanın başladığı veya
aramanın karşılandığı noktalar uç noktalardır. Aramanın gerçekleşmesi
için arada rol gateway ve gatekeeper lar ise her biri karşılıklı kendi
içinde uç nokta olarak anılabilir.


Failed Call: Gerçekleşemeyen Arama

Arama gerçekleşti mesajını alamayan her arama denemesi, gerçekleşemeyen
aramadır. Genelde ücretlendirilmez. Ama faturalandırma tarifelerine
göre bir kısmı ücretlendirilmiş olabilir.


FXO (Foreign Exchange Office)

Analog PBX bağlantısını karşılayan ses aygıtı. Dial-Tone vermez.
Santralin dahili tarafına bağlanan tek kanal analog ses portudur.


FXS (Foreign Exchange Station)

Telefon, Fax gibi cihazların direk takılabildiği ses aygıtı. Santralin harici (PSTN) tarafına bağlanır ve Dial-Tone verir.


G.711

64 kbps, yüksek kalite, düşük işlemci yükü.


G.723.1

6.4/5.3 kbps, orta kalite, yüksek işlemci yükü.

Gatekeeper

IP ağlarında ses, fax ve multimedia uygulamalar için yönetim görevi
gören merkezi kontrol aygıtı. Gatekeeperlar çalışmakta olduğun ağın
bilgi kaynağıdır. Adres çözümleme, kimlik tanımlama ve yetkilendirme,
CDR kaydı ve ağ yönetim sistemleri ile iletişim sağlar. Gatekeeper lar
bant genişliğini kotrol edebilme, eski sisteme ara bağlantı sağlamak,
gerçek zamanlı ağ yönetimi ve yük dengeleme ile ağı izleme
yeteneklerine de sahip olabilir.


Gateway

IP telefon sisteminde, ses ve fax aramalarını, gerçek zamanlı olarak
PSTN (Public Switched Telephone Network) ve IP ağı arasında çevirmeye
yarar. Ses ve fax sıkıştırma ve açma, paketleme, arama yönlendirme ve
control sinyalleşmesi başlıca görevleridir.

Ek olarak, dışarıdan bağlantı için arabirim sağlar, mesela Gatekeeper
veya softswitch, faturalandırma sistemi ve ağ yönetim sistemleri.


Grace Period: Müsade Süresi

Aramanın başladığı zaman aralığı. Sn olarak anılır.


H.225

RAS, RTP/RTCP, Q.931 arama sinyalleşmesi protokolleri ve H323 mesaj formatı için kullanılır.


H.245

Karşılıklı uygunluk iletişimini, medya akışı için açık ve kapalı
kanalların mesajlarını ve benzeri iletişimi sağlayan protokoldur.
(örneğin; medya sinyalleşmesi)


H.323

Paket tabanlı, çoklu media iletişim sistemlerini tanımlayan ITU-T
‘Şemsiye’ standardıdır. Bu standart değişik çoklu media uç noktalarını
bir nevi çoklu media sistemine (uç noktalar, Gateway ler,
MCU(Multipoint Conferencing Units – Çok noktalı konferans cihazı) ve
Gatekeeper lar) çevirmeye ve iletişim kurmalarına yarar. BU standart
birçok IP üzerinden ses taşıyan uygulamada kullanılır. Ve diğer
standartlara (H.225, H.245) göre özellikle gereklidir.


Hairpin

Teekom terimidir. Anlamı; Aramanın geldiği yol üzerinden geri arama
yollamaktır. Örneğin; eğer arama, aramanın başladığı en yakın gateway’e
IP üzerinden taşınamıyor ise geldiği yoldan local gateway’e aynen geri
yollanır.


Hop off

Genellikle gateway’lerde görülen H.323 ile arama yapmak isterken
karşıda H.323 olmayan bir karşılama söz konusu olmasıdır. Lokalde
hopoff olmuş demek haippin olmuş demektir. Örneğin; Aranılan numara
için verilen tanımlamalar dial-peer tanımlarında yok ise gatekeeper en
yakın local gateway’e aramayı geldiği yoldan yollar.


IP Centrex

Arama bekletme, arama transfer etme, aranan son numara, tekrar arama,
arama yönlendirme, 3 yollu arama gibi servisleri sunar. Fakat sadece
paket tabanlı ağlarda olabilir.


IP Telephony – IP üzerinden telefonculuk

Ses ve fax aramalarının veri ağları üzerinden IP (Internet Protokolü)
ile aktarılmasıdır. IP telephony, devre-anahtarlama (circuit-switched)
telefon ağlarının, paket tabanlı telefon ağlarına dönüşümünün bir
sonucudur. Ve ses sıkıştırma teknikleri, esnek ve sofistike transmisyon
teknikleri, zengin servis kullanımı gibi getirileri olmuştur.


ITSP

Internet Telephony Service Provider.

IP üzerinden telefonculuk hizmeti veren şirket.


ITU-T

Telekomunikasyon sektörü için ITU standartları.


Jitter

Butun paketlerin iletilmesinde yaşanan toplam gecikme miktarı.


Latency - Gecikme

Pakedin kaynaktan hedefe ulaşıncaya kadar harcadığı zaman. Geçikme ve bant genişliği, hız ve ağın kapasitesini tanımlar.


Media Gateway – Medya Geçidi

Ses gibi medyaların başladığı ve bittiği noktalarda kullanılan
cihazlar. Bu iletişim esnasında geçilen her Gateway ve Gatekeeper’larda
aslında karşılıklı olarak birer Media Gateway’dir.


MGCP (Media Gateway Control Protocol) – Media Gateway Kontrol Protokolü

H.323 ve SIP protokollerinin tamamlayan protokol. Gateway gibi control
elemanlarının Media Gateway’leri control etmesi için dizayn edilmiştir.
Gateway Location Protocol (GLP – Gateway Lokasyon Protokolü) ile
birlikte çalışır. PSTN tarafından gelen aramayı, gerekli noktaya
ulaşması için ara iletişim kanalını açar. MGCP, yeni paket üzerinden
ses taşıma standartları getirerek sistemi kolaylaştırmış, complex
ihtiyaçları elimine etmiş, kaynak kullanımını azaltmış ve uçlardaki
terminallerin fiyatlarını azaltmıştır.


Minimum Duration – En az süre


Aramanın, ne kadar kısa sürerse sürsün
yuvarlanacağı arama süresi. Örneğin hizmet aldığınız operator 30 sn ile
belirlemişse bu süreyi, siz 20 sn de görüşmüş olsanız 30 sn olarak
ücretlendirilir. Genellikle bu süre 30 veya 60 sn dir. (Editör Notu :
Eğer kötü niyetli değillerse tabii. Şahsen bunu 120 hatta 240 sn olarak
ücretlendirenlerini bile gördüm. Düşünsenize, telefon ettiniz
arkadaşınıza ve ‘geciktim ama yoldayım’ dediniz ve kapattınız. Mesaj
yazacak durum da yok. Gitti 10 sn için 4 dakika. )

PBX (Private Branch eXchange)

Ev veya ofis içinde telefonların haberleşmesini sağlayan şebeke. Aynı tüm bunları birleştiren genel şebeke gibi.


PRI (Primary Rate Interface)

30 B kanalı 1 D kanalı olan ISDN servisi. PRI 30 adet ses kanalı içeren dijital ses arayüzüdür.


PSTN (Public Switched Telephone Network): Genel Anahtarlamalı Telefon Ağı

Telefon aramalarını bakır teller üzerinden bir uçtan diğer uca kadar taşıyan şebeke.


Q.931
ISDN bağlantı control protokolü. Akış
kontrolü ve tekrar yollama desteği yoktur. Bağlantının kurulması ve
sonlandırılması ile sorumludur. H.323 senaryosunda; bu protocol TCP’de
paketlenir ve 1720 numaralı TCP portuna yollanır.


QSIG

Q sinyalleşmesi. Sİnyalleşme standardı. ISDN Q.931 standardına dayanan, bilinen kanal sinyalleşmesi. Birçok PBX’de kullanılır.


RAS (Registration, Admission, Status): Kayıt, Girme izni, Durum

Terminaller ve Gateway’ler arası yönetim protokolü.


RSVP (Resource Reservation Protocol): Kaynak Rezervasyon Protokolü

BU protocol IP ağlarında kaynak rezervasyonu yapar. IP üzerinde çalışan
uygulamalar bağlanılan uç noktadaki transfer edilmek istenen paket
akışı doğasını (bant genişliği, trafiğin çıkabileceği en uç nokta,
jitter ve benzeri) görmek için RSVP protokolü kullanabilirler. RSVP
IPv6 ya bağımlıdır.


RTP (Real-Time Transport Protocol): Gerçek Zamanlı Transport Protokolü

Genellikle IP ağlarında kullanılır. RTP uçtan uça ağda, uygulamaların
gerçek zamanlı veri transferi yapabilmeleri için tasarlanmıştır.
Örneğin; ses, görüntü veya simülasyon verisi. Multicast veya Unicast
olabilir.


SS7 (Signalling System 7): Sinyalleşme Sistemi 7

PSTN’de SS7, aramanın başlatıldığı bölgeden başka bir hakim bölgeye
doğru giden aramaların başlatılması ve yönetilmesi için kullanılır.
Buradan da anlaşılacağı gibi, SS7 ancak operatörler arasında
kullanılır. Bu protokol aslında IP tabanlı ağlarda BGP protokolüne
benzetilebilir. SS7 :

• Aramanın başlatılması, kurulması ve yönetilmesini

• Arama bittiği zaman sonlandırılmasını

• Ücretlendirilmesini

• Arama yönlendirme,

• Arayan numaranın gösterilmesi

• 800 ve 900’lü numara,

• Kullanıcı tanımlama, kişisel dolaşım


Gibi servisleride destekler.


SIP (Session Initiation Protocol): Oturum Başlatma Protokolü

Uygulama katmanı protokolüdür. Internet Telefonculuğunda sinyalleşme
için kullanılır. SIP, ses/görüntü konferansı veya etkileşimli oyunlar
için oturum açar. IP ağlarında arama aktarma özelliği getirerek, IP
telefonculuk yapan servis sağlayıcıların web, elektronik posta veya
chat servisleri ile bu özelliği birleştirmesini sağlar. Ek olarak,
kullanıcı tanımlama, yönlendirme ve kayıt olma servisleri sağlar. SIP
geleneksel telefonculuk özelliklerini de desteklemektedir, örneğin;
kişisel dolaşım, günün saatine göre arama yönlendirme, coğrafi duruma
göre arama yönlendirme.


Softswitch

(Proxy çalışan Gatekeeper, Arama Sunucusu, Arama Ajanı, Media Gateway denetleyicisi, veya Anahtar Denetleyici olarak da bilinir)

PSTN ile IP Telefon arasında köprü görevi görür. Media Gateway’den
gelen telefon aramasının control edilmesi işini görür. Protokol
dönüştürme, kimlik tanımlama, yetkilendirme ve yönetim görevleride
vardır.


Trunk

İki nokta arasında iletişim kanalı. Tipik olarak, birçok aramayı
kaldırabilecek anahtarlama merkezleri ile veri sinyalleşmesi arasındaki
yüksek bant genişliklerine sahip telefon kanalları olarak adlandırılır.


VoIP (Voice over IP): IP üzerinden Ses

Normal telefon sistemindeki sesi IP tabanlı Internet üzerinden aynı ses
kalitesinde, güveninirliliğinde ve özelleiklerinde taşımaktır. Telefon
ve fax konuşmalarının router (yönlendirici) üzerinden taşınmasıdır.
VoIP’de, DSP (Digital Signal Processing – Dijital sinyal prosesi)
segmantleri ile ses sinyali frame’lere çevrilir ve belli bir gurup
oluşturduklarında ses paketlerine çevrilir. Bu paketler ITU-T’nin
tanımladığı H.323 protokolü ile IP üzerinden transfer edilir.


VoIP Termination Service – VoIP Sonlandırma Servisi

IP üzerinden taşınan ses trafiğinin sonlandırılabilmesi servisidir. Örneğin; bu hizmeti

veren bir operötörün belli noktalarda VoIP’i PSTN yani lokal servise
sunmasıdır. Yani, her eve giden bakır tellerin oluşturduğu PSTN
şebekesi ile IP tabanlı system arasında geçiş sağlamaktır.


VoIP Origination Service – VoIP Başlatma Servisi

Sonlandırma servisinin tam tersidir. Yani ses trafiğinin PSTN şebekeden alınıp IP tabanlı sisteme yollanmasıdır.


Kaynak:www.voiphaber.com

 
http://www.polldaddy.com/s/4148CB443218F896/